Chào Mừng

Chào Mừng quý vị đã đến với khu mạng VCMM (Vietnamese Christian Mission Ministry website).
 
VCMM là một mục vụ truyền giáo và giảng dạy Lời Chúa cho người Việt Nam qua các phương tiện truyền thông liên mạng (Internet communication), qua việc biên soạn, ấn hành và phân phối các văn hóa phẩm Tin Lành, và qua sự cầu thay cho Hội Thánh cùng dân tộc Việt Nam.
 
VCMM là một tổ chức không vụ lợi, có đăng bạ với sở thuế quốc gia Hoa Kỳ (A U.S. Non-Profit Corporation under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code - Federal EIN: 20-3739003).  
 
VCMM không thuộc về một giáo hội nào và cũng không được sự tiếp trợ tài chính của một tổ chức nào. Tất cả thành viên của VCMM đều tự nguyện đóng góp thời gian, công sức, tiền bạc, kỹ năng... cùng nhau hầu việc Chúa.
 
VCMM vui mừng đón nhận sự cầu thay và tiếp trợ tài chính của quý con dân Chúa. Xin xem chi tiết tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/dang-hien/
 
Quan trọng hơn hết là VCMM mong đợi sự tham dự tích cực của quý con dân Chúa trong công tác cầu nguyện cho Hội Thánh và dân tộc Việt Nam.
 
 
Nguyện Ân Điển và Bình An của Đức Chúa Trời gìn giữ mỗi người chúng ta trong đức tin vững chắc và nếp sống thánh khiết cho đến ngày Đấng Christ hiện ra.
 
 
Vietnamese Christian Mission Ministry
Mục Vụ Sứ Mạng Của Cơ Đốc Nhân Việt Nam

Xin nhấp vào đây để gửi email
 
Kính mời quý bạn  nghe và xem thêm các bài giảng qua những nối mạng dưới đây:
 

www.kytanthe.net

www.vi.grace-jay.net

www.timhieutinlanh.net

www.timhieuthanhkinh.net

www.hoithanhphaiannan.net

www.phunu.timhieutinlanh.net

www.thanhoc.timhieutinlanh.net

www.biengiao.timhieutinlanh.net

 

Đọc Thánh Kinh: http://tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Facebook: https://www.facebook.com/huynhchristiantimothy

Nghe Bài Giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets

Video Bài Giảng: http://tinyurl.com/PatorTimothy

Video Kỳ Tận Thế: http://tinyurl.com/kytanthe

Video Chân Giả Luận: http://tinyurl.com/ChanGiaLuan

 

Sách "Các Điều Răn của Thiên Chúa":
https://od.lk/s/MV8xMjE0MDg5MDVf/CacDieuRanCuaThienChua_8X11.pdf

Sách "Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã":
https://od.lk/f/MV8xMTYzMTQ1ODRf

Sách "Đến Nơi Sáng Láng Lạ Lùng":
https://od.lk/f/MV83NDU2NTU5Ml8

Sách "Chân Giả Luận":
https://od.lk/f/MV8xMzAwOTM1Mjhf

 

Người Chăn (1)

 

Người Chăn (2)

Mục Đích của Đời Sống

Chó và Heo

Powered by Drupal, an open source content management system